Don't throw the baby out with the bathwater: Depressive traits are part and parcel of neuroticism

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
34 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1103
Aantal pagina's1
TijdschriftNeuroimage
Volume15
Nummer van het tijdschrift125
DOI's
StatusPublished - 15-jan-2016

Citeer dit