Donut-economie: een wake-up call voor economisch denken

OnderzoeksoutputAcademic

124 Downloads (Pure)

Samenvatting

Raworth, K. (2017). Doughnut Economics: Seven ways to think like a 21st-century economist. London: Random House. ISBN 978-1-847-94138-1. Ook in Nederlandse vertaling (Donuteconomie) verschenen bij uitgeverij Nieuw Amsterdam.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)107-109
Aantal pagina's3
TijdschriftTijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
Volume34
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 3-mei-2018

Citeer dit