Door automatisering bedreigde werknemers investeren weinig in carrière

Sierdjan Koster, Luuk Bos

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
TijdschriftEconomisch Statistische Berichten
StatusE-pub ahead of print - apr-2018

Citeer dit