Door de kou bevangen: vijftig jaar Nederlands poolonderzoek

Richard Bintanja , Anita Buma, Adriana Scheepstra

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)36-39
Aantal pagina's4
TijdschriftHet Weer Magazine
StatusPublished - 2016

Citeer dit