Door schade wijzer: Het proces van schademeldingen en haar geschiedenis

Tom Postmes, Marlon de Jong, Lieke Schoutens, Wouter Adams, Celine van Delden, Marjolein Boendermaker, Babet Kanis, Katherine Stroebe

OnderzoeksoutputProfessional

137 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
UitgeverijHeymans Institute, University of Groningen
Opdrachtgevend orgaanNationaal Coördinator Groningen
Aantal pagina's112
StatusPublished - 28-apr.-2020

Citeer dit