Doorbraak van politiek nihilisme vraagt om gezond idealistisch tegenwicht

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)243 - 247
TijdschriftChristen Democratische Verkenningen
Volume4
StatusPublished - 2009

Citeer dit