Doorgiften van persoonsgegevens naar de VS post-Schrems: Een empirisch onderzoek naar bedrijven die ook maar wat doen

Emiel de Graaff, Gerard Ritsema van Eck*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

58 Downloads (Pure)

Samenvatting

De Schrems-uitspraken van het Europese Hof hebben de trans-Atlantische overdracht van persoonsgegevens aanzienlijk lastiger gemaakt. Tenminste, dat is de theorie. Maar houden bedrijven zich ook in de praktijk aan het nieuwe en zeer strenge reguleringskader? In dit artikel presenteren we een verkennend empirisch onderzoek naar die vraag. Het voorlopige antwoord: de meeste bedrijven weten niet eens dat het reguleringskader bestaat.
Vertaalde titel van de bijdrageTransfers of personal data to the US post-Schrems: An empirical examination of companies that make do
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerAA20230009
Pagina's (van-tot)9-17
Aantal pagina's9
TijdschriftArs Aequi
Volume2023
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - jan.-2023

Citeer dit