Doorwerking van BBI. Evaluatie van een veranderingsbeweging bij de Nederlandse gemeenten

Harm Aardema

Onderzoeksoutput

282 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit boek bevat een evaluatie van BBI. Het is het verhaal van een veranderingsbeweging die zich bij de Nededandse gemeenten heeft voltrokken, met name in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. Daarbij was een hoofdrol weggelegd voor de - door de gezamenlijke gemeenten opgerichte - Stichting BBI. Deze projectorganisatie bestond van 1989 tot en met 1995. Zij beoogde het 'beleids- en beheersinstrumentarium' van gemeenten te verbeteren. ... Zie: Samenvatting
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
 • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
 • Herweijer, Michiel, Supervisor
 • de Jong, Martha, Supervisor
Datum van toekenning21-nov.-2002
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9090163492
StatusPublished - 2002

Keywords

 • Stichting BBI
 • Proefschriften (vorm)
 • Organisatieverandering
 • Beleidsinstrumenten
 • Gemeenten (overheid)
 • Nederland
 • recht van lagere overheden
 • lokale overheidslichamen

Citeer dit