Dopaminergic and serotonergic alterations in plasma in three groups of dystonia patients

Elze R Timmers*, Martijn van Faassen, Marenka Smit, Anouk Kuiper, Ingrid H Hof, Ido P Kema, Marina A J Tijssen, Klary E Niezen-Koning, Tom J de Koning

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
63 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dopaminergic and serotonergic alterations in plasma in three groups of dystonia patients'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Neuroscience

Keyphrases