DOPPLER MAPPING OF POSTOPERATIVE LEFT ATRIOVENTRICULAR VALVE REGURGITATION

EJ MEIJBOOM*, RKH WYSE, T EBELS, JE DEANFIELD, JM QUAEGEBEUR, RH ANDERSON, JI BRENNER

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)311-315
Aantal pagina's5
TijdschriftCirculation
Volume77
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - feb.-1988

Citeer dit