Dorsal Root Ganglion Neurons Carrying a P301S Tau Mutation: A Valid In Vitro Model for Screening Drugs against Tauopathies?

Mandy Koopman*, Karlijn Groen, Lisette Klein, Niels Alberts, Marek Konieczny

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  324 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Artikelnummer10.1523/JNEUROSCI.0135-14.2014
  Pagina's (van-tot)4757-4759
  Aantal pagina's3
  TijdschriftThe Journal of Neuroscience
  Volume34
  Nummer van het tijdschrift14
  DOI's
  StatusPublished - 2-apr.-2014

  Citeer dit