Dotcauses For Sustainability: Combining Activism And Entrepreneurship

T.A. van den Broek, M.L. Ehrenhard, David Langley, Arend Groen

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)214-223
Aantal pagina's10
TijdschriftJournal of Public Affairs
Volume12
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit