Double exchange via degenerate orbitals

J. van den Brink, D.I Khomskii

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

178 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1016 - 1019
Aantal pagina's4
TijdschriftPhysical Review Letters
Volume82
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 1999

Citeer dit