Down & Alzheimer: Behavioural biomarkers of a forced marriage

  Onderzoeksoutput

  5041 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Dementie is één van de belangrijkste uitdagingen in de hedendaagse gehandicaptenzorg. Mensen met het syndroom van Down hebben een bijzonder hoog genetisch risico op de ziekte van Alzheimer: 50-80% ontwikkelt de ziekte. Opvallend genoeg treden dementiesymptomen bij de één vroegtijdig op, terwijl de ander tot op hoge leeftijd symptoomvrij blijft. Wie gaat er dementeren, en wie (nog) niet? Het voorspellen van het ziekteverloop is bijzonder lastig bij deze doelgroep. Het zorgvuldig in kaart brengen van gedragsveranderingen kan hierbij helpen. Naast achteruitgang in leren en geheugen, zijn gedragsveranderingen kenmerkend voor dementie. Uit onderzoek in de algemene bevolking is gebleken dat bepaalde veranderingen aanwezig zijn voordat de diagnose wordt gesteld. Gedragsveranderingen kunnen dus als vroege alarmsignalen fungeren voor de (sluimerende) dementie. Vreemd genoeg is dit nauwelijks onderzocht bij mensen met downsyndroom. Dit proefschrift focust op dementie-gerelateerde gedragsveranderingen en onderliggende veranderingen in de signaalstoffen in de hersenen. Naast de biologische resultaten, presenteert dit proefschrift de belangrijke uitkomsten van een uniek, grootschalig Europees onderzoek naar gedragsveranderingen bij 281 personen met downsyndroom met en zonder dementie. Met de nieuw ontwikkelde BPSD-DS schaal werd aangetoond dat de frequentie van angst, slaapproblemen, agitatie, agressie, apathie, depressieve kenmerken en eet- en drinkproblemen duidelijk toeneemt in de groep met dementie. Van de groep met twijfelachtige dementie (een soort voorstadium) vertoonde een substantieel deel een toename in angst, slaapproblemen, apathie en depressieve kenmerken – mogelijk vroege alarmsignalen. Vroegtijdige herkenning is van het grootste belang om de zorg aan te passen en gerichte behandelingen te bieden om de kwaliteit van leven te verbeteren.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • De Deyn, Peter, Supervisor
  • Potier, Marie-Claude, Supervisor, Externe Persoon
  Datum van toekenning15-nov-2017
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-0066-2
  Elektronische ISBN's978-94-034-0065-5
  StatusPublished - 2017

  Citeer dit