Downregulation of MEIS1 impairs long-term expansion of CD34(+) NPM1-mutated acute myeloid leukemia cells

C. M. Woolthuis*, L. Han, R. N. Verkaik-Schakel, D. van Gosliga, P. M. Kluin, E. Vellenga, J. J. Schuringa, G. Huls

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)848-853
Aantal pagina's7
TijdschriftLeukemia
Volume26
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - apr.-2012

Citeer dit