Drie uitspraken over erfpacht, inbezitneming en art. 3:105 BW

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)255-263
Aantal pagina's8
TijdschriftMaandblad voor Vermogensrecht
Volume2015
Nummer van het tijdschrift9
StatusPublished - 2015

Citeer dit