Drie vijftiende-eeuwse crises in de Nederlanden: Oorzaken, kenmerken en gevolgen

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)67 - 84
  TijdschriftLeidschrift. Historisch Tijdschrift
  Volume28
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 2013

  Citeer dit