Dried blood spots can help decrease the burden on patients dually infected with multidrug-resistant tuberculosis and HIV

Marlanka A. Zuur, Onno W. Akkerman, Daan J. Touw, Tjip S. van der Werf, Frank Cobelens, David M. Burger, Martin P. Grobusch, Jan-Willem C. Alffenaar*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)932-934
Aantal pagina's3
TijdschriftEuropean Respiratory Journal
Volume48
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - sep.-2016

Citeer dit