Driving adoption: The symbolic value of sustainable innovations

Ernst Harm Noppers

  Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

  466 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Duurzame innovaties zoals elektrische auto’s en duurzame energiesystemen kunnen bijdragen aan het verminderen van milieuproblemen. Voorwaarde is dat deze innovaties aangeschaft worden door consumenten. Hoewel de lagere milieu-impact adoptie kan stimuleren, wordt vaak aangenomen dat de instrumentele nadelen van deze innovaties, bijvoorbeeld beperkte batterijcapaciteit van elektrische auto’s, een belangrijke barrière zijn voor de adoptie van duurzame innovaties. Consumenten overwegen echter niet alleen de gebruiksfunctie van innovaties (de instrumentele attributen) en de impact op het milieu (de milieu-attributen), maar ook de mate waarin adoptie van een duurzame innovatie iets zegt over de eigenaar (de symbolische attributen). Resultaten van zes studies laten consistent zien dat evaluaties van symbolische attributen een belangrijke voorspeller zijn van de adoptie van duurzame innovaties, naast evaluaties van instrumentele en milieu-attributen. Mensen lijken echter het belang van symbolische attributen te onderschatten, want ze zeggen dat status en identiteitsoverwegingen nauwelijks invloed hebben op hun beslissing om een duurzame innovatie aan te schaffen. Evaluaties van symbolische attributen blijken vooral een rol te spelen bij de adoptie van duurzame innovaties in de introductiefase. Zo zijn vooral mensen die zich identificeren als “early adopters” van innovatieve auto’s positief over de symbolische attributen van elektrische auto’s. Daarnaast voorspellen evaluaties van symbolische attributen de adoptie van duurzame innovaties beter wanneer men denkt dat de innovatie enige instrumentele nadelen heeft en weinig anderen adoptie overwegen, twee eigenschappen die karakteristiek zijn tijdens de introductie van duurzame innovaties.
  De adoptie van duurzame innovaties kan daarom worden gestimuleerd door de positieve symbolische attributen ervan te benadrukken.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Steg, Linda, Supervisor
  • Keizer, Kees, Co-supervisor
  Datum van toekenning22-nov-2018
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-1076-0
  Elektronische ISBN's978-94-034-1075-3
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit