Drop-out in de verslavingszorg. Pilot-onderzoek naar redenen vanuit verschillende perspectieven.

Eva van der Wal, Jolanda Tuinstra

OnderzoeksoutputAcademic

113 Downloads (Pure)

Zoekresultaten