Drug concentration in Lung tissue in multidrug-resistant tuberculosis

Onno W. Akkerman*, Richard van Altena, Theo Klinkenberg, Adrienne H. Brouwers, Alphons H. H. Bongaerts, Tjip S. van der Werf, Jan-Willem Alffenaar

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1750-1752
Aantal pagina's3
TijdschriftEuropean Respiratory Journal
Volume42
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - dec.-2013

Citeer dit