Drugs in een plattelandsgemeente. Een vervolgonderzoek bij jonge hashisgebruikers

Harmannus Timmerman

Onderzoeksoutput

106 Downloads (Pure)

Samenvatting

In deze studie hebben we de resultaten gepresenteerd van een vervolgonderzoek naar de gevolgen van het druggebruik in een plattelandsgemeente (t.w. Gieten). Zoals uit dit onderzoek blijkt, kwamen uit een gebruikersgroep zoals onze house-bezoekers, geen mensen die afhankelijk zijn geworden van harddrugs. Aan de hand van de literatuur wordt gesteld dat de afhankelijke iemand is die zich van de wereld heeft afgekeerd omdat hij de problemen die hij in de maatschappij tegenkomt niet aankan, omdat deze te hard is en hij het pakket eigenschappen mist om suksesvol in onze maatschappij mee te kunnen draaien. Tenslotte wordt op het drugbeleid ingegaan. Geprobeerd wordt, duidelijk te maken dat de veelal genoemde maatregelen om het druggebruik te bestrijden, t.w. strafrechtelijke maatregelen, het individueel-sociale werk om de slachtoffers te helpen, de voorlichting en de bestrijding van de drughandel, weinig effekt zullen sorteren als het er om gaat iets aan het aantal afhankelijken te doen. ... Zie: Samenvatting
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Jongman, Rianne, Supervisor
Datum van toekenning3-jan-0001
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 1977

Citeer dit