Duality of the mind: a bottom up approach toward cognition

F Keijzer*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)179-182
Aantal pagina's4
TijdschriftPhilosophical Psychology
Volume16
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - mrt-2003

Citeer dit