Duiding krimp als record is voorbarig door coronacorrecties CBS

Barend Abeln, J P A M Jacobs

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)185
Aantal pagina's1
TijdschriftEconomisch Statistische Berichten
Volume106
Nummer van het tijdschrift4796
StatusPublished - 15-apr-2021

Citeer dit