Duitsland en data

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

Brief reflection on data surveillance toleration in German society and the philosophical implications of data sharing on an extended mind view.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)40-41
Aantal pagina's2
TijdschriftWijsgerig Perspectief
Volume53
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit