Duivelse Bezetenheid, beschreven door dokter Johannes Wier 1515-1588 (review)

Jan R. Veenstra

OnderzoeksoutputProfessional

198 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)214-216
Aantal pagina's3
TijdschriftBulletin of the History of Medicine
Volume78
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2004

Citeer dit