Dupilumab in a child with severe atopic dermatitis and severe asthma: a rare case with severe limbitis and exercise-induced anaphylaxis

Mila Poelhekken, Fieke M. Rosenberg, Jantje M. Oldhoff, Geertruida L.E. Romeijn, Robert H.J. Wijdh, Inger F.A. Bocca-Tjeertes, Marie L.A. Schuttelaar*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

92 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)e400-e401
Aantal pagina's2
TijdschriftInternational journal of dermatology
Volume61
Nummer van het tijdschrift10
Vroegere onlinedatum14-mei-2022
DOI's
StatusPublished - 2022

Citeer dit