DUST EMISSION FROM SYMBIOTIC STARS - AN INTERPRETATION OF IRAS OBSERVATIONS

BG ANANDARAO*, AR TAYLOR, [No Value] POTTASCH

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)361-366
  Aantal pagina's6
  TijdschriftAstronomy & astrophysics
  Volume203
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - sep.-1988

  Citeer dit