Dustin M. Frazier Wood. 2020. Anglo-Saxonism and the Idea of Englishness in Eighteenth-Century Britain . Medievalism 18. Woodbridge: Boydell. xv + 237 pp., 22 illustr., £ 60.00

Kees Dekker*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

19 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)587-590
Aantal pagina's4
TijdschriftAnglia
Volume139
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2021

Citeer dit