Dutch customer performance index: IKEA levert beste klantprestatie

M.S. Bügel, P.C. Verhoef, T. Hoving-Wesselius, T. Wiesel, J.T. Bouma, T. Alleman

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)44 - 48
TijdschriftTijdschrift voor Marketing
Volume2
StatusPublished - 2011

Citeer dit