Dutch Geography in 1984: A View from the Periphery

G,J. Ashworth*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)372-376
  Aantal pagina's5
  TijdschriftTijdschrift voor Economische en Sociale Geografie
  Volume75
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusPublished - 1984

  Citeer dit