Dutch population change and spatial transformation: Introduction to the 2010 Maps

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)107-110
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of Economic and Social Geography
Volume101
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2010

Citeer dit