Duurzaam ondernemen integreren in het management-informatiesysteem: de case Gasunie

Niels Roek

Onderzoeksoutput: Working paperAcademic

562 Downloads (Pure)

Samenvatting

Duurzaamheid meer structureel integreren? Gastransport Services, onderdeel van N.V. Nederlandse Gasunie, beschikt sinds enige tijd over een Platform Duurzaamheid. Het Platform Duurzaamheid wil duurzaam ondernemen meer dan voorheen structureel integreren in alle bedrijfsprocessen en bedrijfsactiviteiten van Gastransport Services. Een instrument dat hier mogelijkheden toe biedt is een management-informatiesysteem. De centrale vraag van dit onderzoek was: Welke inhoudelijke en structurele aanpassingen moet het management-informatiesysteem (MIS) van Gastransport Services ondergaan, ter verbetering van de integratie en communicatie van duurzaam ondernemen? Hierbij is de aandacht vooral gericht op de sub-unit infrastructuurbeheer, een afdeling die zonder twijfel behoort tot de absolute kern van het bedrijf. Conclusie: Duurzaam ondernemen vraagt meer oorzaak-gevolg relaties in het management-informatiesysteem en een beperkte uitbreiding van de milieuprestatie-indicatoren. Bevindingen uit het literatuur- en praktijkonderzoek wijzen op enkele problemen bij de integratie van duurzaam ondernemen in het bestaande management-informatiesysteem: het dashboard. De problemen hebben betrekking op de structuur en inhoud van het dashboard van infrastructuurbeheer. De structuur van het dashboard dient zodanig te worden aangepast dat oorzaak-gevolg relaties helder worden, dat er een logische hiërarchische opbouw ontstaat en dat het huidige “Strategie en toekomst” perspectief de rol van het leer- en groeiperspectief inneemt (zoals gebruikelijk in een zogenaamde balanced scorecard). De inhoud dient te worden verbeterd door de prestatie-indicator ‘aardgasemissies’ op te nemen en in verband daarmee twee projecten onder strategie en toekomst te definiëren.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's147
StatusPublished - 2004

Keywords

  • informatiemanagement
  • bedrijfsmilieuzorg
  • bedrijfsethiek

Citeer dit