Duurzaam ondernemen: is onze milieuwetgeving er klaar voor?

OnderzoeksoutputAcademic

Samenvatting

Auteur geeft in deze bijdrage een indruk van de uitkomsten van een onderzoek inzake de mate waarin de huidige Nederlandse milieuwetgeving aansluit bij het streven naar duurzaam ondernemen. Dit onderzoek werd in 1999 en 2000 in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer uitgevoerd door het Centrum voor Wetgevingsvraagstukken van de Katholieke Universiteit Brabant. Ingegaan wordt onder meer op de volgende vragen: wat is 'duurzaam ondernemen', wat zijn de motieven voor duurzaam ondernemen vanuit het perspectief van een ondernemer, wat is de rol van de wetgever bij het streven naar duurzaam ondernemen, sluit de huidige milieuwetgeving voldoende aan bij duurzaam ondernemen; bevat de huidige wetgeving onnodige belemmeringen of blijven bepaalde mogelijkheden onbenut? Afgesloten wordt met 9 concrete aandachtspunten voor de wetgever.
Originele taal-2Dutch
TitelJuvat-dag 2000, Bundeling van lezingen gehouden op 6 april 2000
RedacteurenD. D. Dielissen-Breukers, R. P. M. Dielissen, A. J. E. Van Dok
Plaats van productieNijmegen
UitgeverijWolf Legal Production
Pagina's49-64
Aantal pagina's16
ISBN van geprinte versie9058500063
StatusPublished - 2000
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit