Duurzame financieringsstructuur: Obligatoire zekerheid?

OnderzoeksoutputAcademic

1280 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
UitgeverijRijksuniversiteit Groningen
Opdrachtgevend orgaanNederlandse Vereniging van Banken
Aantal pagina's41
StatusPublished - 2021

Citeer dit