Duurzame productie van sociale woningen. Woningcorporaties moeten helder zijn in de scheiding tussen hun sociale taak en hun commerciële praktijken

G.R.W. de Kam, D.B. Needham

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)20 - 24
  TijdschriftOpenbaar Bestuur
  Volume12
  StatusPublished - 2005

  Citeer dit