Duurzame supply chain management-relaties. Een emperische studie naar kennisuitwisseling bij logistieke samenwerkingsprocessen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

73 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)5 - 25
TijdschriftManagement & Organisatie
Volume58
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2004

Citeer dit