Dwelling on the edge of the Neolithic: Investigating human behaviour through the spatial analysis of Corded Ware settlement material in the Dutch coastal wetlands (2900-2300 calBc)

Gary Robert Nobles

Onderzoeksoutput

672 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit proefschrift bevat een gedetailleerde ruimtelijke analyse van de vindplaatsen Keinsmerbrug, Mienakker en Zeewijk. Deze laat-neolithische vindplaatsen bevinden zich aan de westelijke grenzen van de Enkelgrafcultuur (c. 2900-2300 v. Chr.). De bewoners van deze plaatsen kenden een breed spectrum aan activiteiten: jacht, verzamelen, visserij, landbouw, veeteelt en ambachten. Zij hadden hun eigen regionale tradities, hoewel zij ook in de grensgebieden van deze neolithische cultuurgroep woonden. Dit onderzoek toont dat Neolithische huishoudens mobiele eenheden vormden, met zowel plaats vaste als seizoensgebonden nederzettingen. De patronen resulterend uit gedetailleerde ruimtelijke analyses van verspreiding van vondstmateriaal geven aan de aanwezigheid aan van begrensde gebieden voor specifieke activiteiten. Deze ruimtelijke structurering van de nederzetting maakt het eveneens mogelijk om verschillende huizen te herkennen. Het onderzoekt heeft eveneens voor het eerst aangetoond dat neolithische groepen in de kwelder-gebieden aan de Hollandse kust monumentaliteit kenden. Door een biografische benadering van deze vindplaatsen is tenslotte duidelijk geworden dat er geen harde scheidslijn bestond tussen het domein van de levenden en de doden.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Raemaekers, Daan, Supervisor
  • Peeters, Hans, Co-supervisor
  • Hafner, A., Beoordelingscommissie, Externe Persoon
  • Barceló, J.A., Beoordelingscommissie, Externe Persoon
  • Müller, J., Beoordelingscommissie, Externe Persoon
Datum van toekenning3-nov-2016
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036792127
Elektronische ISBN's9789036792080
StatusPublished - 2016

Citeer dit