Dwingend consumentenrecht en de overgang naar een circulaire economie: het mes snijdt aan twee kanten

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

21 Downloads (Pure)

Samenvatting

De Europese Commissie ziet in een toename van de dwingendrechtelijke consumentenbescherming een manier om de in de Green Deal aangekondigde ‘groene transitie’ te bewerkstelligen. De relatie tussen dwingendrechtelijke bescherming en de overgang naar een circulaire economie is echter minder eenduidig dan de Commissie doet voorkomen. Dwingend consumentenrecht – denk aan het herroepingsrecht – staat de overgang naar een circulaire economie ook wel degelijk in de weg.
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerAA20220576
Pagina's (van-tot)576-585
Aantal pagina's10
TijdschriftArs Aequi
Volume2022
Nummer van het tijdschrift07/08
StatusPublished - 10-jul.-2022

Citeer dit