Dynamic control of balance in children with Developmental Coordination Disorder

Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

2138 Downloads (Pure)

Samenvatting

Kinderen met motorische ontwikkelingsproblemen, ook wel DCD genoemd, hebben vaak balansproblemen. Ons onderzoek heeft zich gericht op de dynamische balanscontrole die nodig is tijdens het spelen van een computerspel waarbij kinderen het spel konden sturen door hun lichaamsgewicht te verplaatsen. We onderzochten kinderen met een motorische ontwikkelingsachterstand en balansproblemen en kinderen met een normale motorische ontwikkeling op i) verschillen in dynamische balanscontrole benodigd voor het spelen van het computerspel , ii) verschillen in het aanleren van de benodigde dynamische balanscontrole en iii) of er sprake was van overdracht van wat geleerd was tijdens het spelen van het computerspel naar niet getrainde balansvaardigheden in het dagelijks leven.
De kinderen met balansproblemen bleken minder succesvol in het spel. Ze verplaatsten hun lichaamsgewicht aanvankelijk minder ver en bewogen minder behendig in hun poging om te scoren. Deze verschillen werden eveneens gevonden bij kinderen in Zuid Afrika, hetgeen bevestigde dat het coördinatie probleem onafhankelijk is van cultuur of eerder opgedane ervaringen met computerspelen. Het goede nieuws is dat deze kinderen over een langere periode even snel balansvaardigheden aanleren als hun leeftijdsgenoten. Bovendien behielden ze het niveau van controle van het spel na een periode zonder oefening en lieten ze na training ook verbetering zien in dagelijkse vaardigheden, zoals hinkelen, springen en slalom rennen, zowel in de Nederlandse als in de Zuid Afrikaanse studie.
Een motorisch trainingsprotocol in de vorm van een actief computerspel met elementen van feedback, anticiperen en reageren heeft dus een positieve invloed op balansvaardigheden van kinderen met een motorische ontwikkelingsachterstand.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Smits-Engelsman, B.C.M., Supervisor, Externe Persoon
  • Tucha, Oliver, Supervisor
  • Geuze, Reint H., Co-supervisor
Datum van toekenning28-sep.-2017
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-9964-5
Elektronische ISBN's978-90-367-9963-8
StatusPublished - 2017

Citeer dit