Dynamic grid tariffs as efficient and fair solutions to grid congestions

OnderzoeksoutputAcademic

100 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)28-31
TijdschriftOxford Energy Forum
Volume2020
Nummer van het tijdschrift124
StatusPublished - 8-sep-2020

Citeer dit