Dynamic role authorization in multiparty conversations

Silvia Ghilezan, Svetlana Jakšić, Jovanka Pantovic, Jorge A. Perez , Hugo Torres Vieira

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
181 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)643-667
TijdschriftFormal Aspects of Computing
Volume28
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - jul-2016

Citeer dit