Dynamic Rule-Based Reasoning in Smart Environments

Vertaalde titel van de bijdrage: Dynamisch regelgebaseerd redeneren in slimme omgevingen

Viktoriya Degeler

Onderzoeksoutput

609 Downloads (Pure)

Samenvatting

Slimme huizen en andere soorten slimme omgevingen kunnen worden gedefinieerd door verschillende belangrijke karakteristieken. De belangrijkste hiervan is ongetwijfeld de mogelijkheid om omgevingsbewust te zijn, om de fysieke omgeving te ervaren en om de context van de huidige situatie te begrijpen. Slimme omgevingen zouden in staat moeten zijn om met deze informatie te kunnen redeneren en waardevolle kennis te kunnen afleiden. Daarnaast zullen ze de mogelijkheid moeten hebben om intelligent te reageren in reactie op veranderende situaties, volgens bepaalde doelstellingen. Slimme omgevingen zijn vaak ubiquitous, wat betekent dat hun capaciteiten voor waarnemen en handelen berusten op apparaten die zijn ingebed in de fysieke wereld.

De meeste van de huidige commerciele slimme omgevingsproducten presenteren slechts gedeeltelijke oplossingen, zoals automatische verlichting of energiebewustzijn. Verschillende factoren vertragen de commercialisering van volledig slimme huizen, waaronder de noodzaak om de oplossing op iedere nieuwe locatie opnieuw zeer nauwkeurig af te stellen, de inspanningen rondom de integratie en co'ordinatie van verschillende componenten, handelingen om een consistent model over verschillende subsystemen van verschillende bronnen samen te stellen, enzovoorts. Samenvattend, de grote hoeveelheid aan inspanningen die benodigd zijn om de oplossing van een locatie naar een andere te verplaatsen hindert de mogelijkheden voor het stroomlijnen van de uitrol.

Wat zijn de overeenkomsten in het ontwerp en het ontwikkelproces van een slimme omgeving? Wat is een effectieve aanpak om een redeneringsmotor voor slimme omgevingen te ontwerpen die aan alle belangrijke vereisten voldoet? Hoe kan het effect van sensorfouten voor wat betreft de besluitvorming worden geminimaliseerd? Hoe kan een slim systeem het bestaan van verschillende energieleveranciers gebruiken om de energiekosten in de tijd te minimaliseren? In dit proefschrift bespreken we en geven we antwoord op een aantal belangrijke onderzoeksvraagstukken voor huidige pervasieve systemen, slimme omgevingen in het bijzonder.
Vertaalde titel van de bijdrageDynamisch regelgebaseerd redeneren in slimme omgevingen
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Aiello, Marco, Supervisor
  • Lazovik, Alexander, Co-supervisor
Datum van toekenning29-sep.-2014
Plaats van publicatie[S.l.]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-7286-0
Elektronische ISBN's978-90-367-7285-3
StatusPublished - 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dynamisch regelgebaseerd redeneren in slimme omgevingen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit