Dynamical Calculation of Extinct Bound States

D. Atkinson, M. B. Halpern

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1133-1137
Aantal pagina's5
TijdschriftPhysical Review
Volume149
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 1966
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit