Dynamics as key value of the Wadden Sea Region

Maria van Leeuwe*, Tialda Haartsen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1-3
Aantal pagina's3
TijdschriftOcean & Coastal Management
Volume68
DOI's
StatusPublished - nov-2012

Citeer dit