Dynamics of hyperinflation

Jorrit B.A. Welling*, Dirk Jan Slebos

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

15 Downloads (Pure)

Samenvatting

See related article.

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)507-508
Aantal pagina's2
TijdschriftRespirology
Volume28
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - jun.-2023

Citeer dit