DYNAMICS OF THE LYMPHOCYTE BETA-ADRENOCEPTOR SYSTEM IN PATIENTS WITH ALLERGIC BRONCHIAL-ASTHMA

H MEURS*, GH KOETER, K DEVRIES, HF KAUFFMAN

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)47-61
Aantal pagina's15
TijdschriftEuropean journal of respiratory diseases
Volume65
StatusPublished - 1984

Citeer dit