Dynamiek in appartementencomplexen aan banden gelegd? Een empirische studie naar de splitsingsakte als struikelblok voor verandering

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)799-810
Aantal pagina's12
TijdschriftWPNR Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie
Volume2023
Nummer van het tijdschrift7434
StatusPublished - 11-nov.-2023

Citeer dit