Dyslexie en Engels als tweede taal

Lieke Koelen, Saskia Visser

OnderzoeksoutputProfessional

1731 Downloads (Pure)

Samenvatting

De rol van ervaring bij het lezen van Engelse woorden Uit recent onderzoek is gebleken dat sommige middelbare scholieren met dyslexie onverwacht goed scoren op Engelse leestaken. Deze leerlingen blijken een vaardigheid in te kunnen zetten die zeer effectief is bij het lezen van het Engels. De vraag rijst in hoeverre deze vaardigheid vanaf het begin van het leren van de Engelse taal ingezet wordt of dat de ervaring met de taal een rol speelt? Op deze vraag tracht dit rapport een antwoord te geven met behulp van een literatuuronderzoek en een kleinschalig experiment.
Originele taal-2Dutch
Uitgeverijs.n.
Aantal pagina's32
StatusPublished - 2010

Keywords

  • ervaring
  • lezen
  • engels
  • dyslexie

Citeer dit