Dyslexiebeleid in het Voortgezet onderwijs. Een nulmeting op het Augustinuscollege te Groningen

Willemien de Haan

OnderzoeksoutputProfessional

1441 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Uitgeverijs.n.
Aantal pagina's0
StatusPublished - 2011

Keywords

  • dyslexiebeleid
  • VO
  • dyslexie

Citeer dit